افزایش بازدهی کارمندان با سیستم نوبت دهی باربد

تجزیه و تحلیل اطلاعات دستگاه نوبت دهی
تجزیه و تحلیل اطلاعات دستگاه نوبت دهی
دسامبر 5, 2017
سیستم نوبت دهی و بهبود کسب و کار
دسامبر 21, 2017

کارکنان شما چقدر خوشحالند؟ اگر این سوالیست که شما هرگز از خودتان نپرسیده اید، ممکن است نیاز به بازبینی استراتژی مدیریت صف و سیستم نوبت دهی خود داشته باشید.

کارکنان شاد به معنی یک کسب و کار شاد است. اما لفظ کلمه شادی به نظر می رسد مبهم است، بنابراین بیایید یک ارزش عددی برای آن تعریف کنیم – یک مطالعه نشان داد که کارکنان خوشحال 12 درصد بیشتر بهره وری دارند.

و کارمندان ناراضی …خب، آنها بهره وری کمی داشته و نه تنها آنها نمی توانند مسائل مربوط به مشتری را رفع کنند، بلکه آنها اثر منفی بر کسب و کار شما دارند.

توانمند کردن کارمندان شما

کارکنان فردی نیاز به اطلاعات به روز دارند تا به بهترین نحو به مشتریان کمک کنند. یک گزارش نشان می دهد که 84 درصد از مشتریان ناامید می شوند زمانی که نمایندگان اطلاعاتی را که به دنبال آن هستند ندارند.

یک استراتژی ارزیابی سطح بالا، کارکنان خود را به کار می گیرد و آنها را به عنوان افراد مورد توجه قرار می دهد.

شرکت های بزرگ با استراتژی های بزرگ مدیریت صف، نیاز به تبدیل کارکنان خود به رهبران شخصی دارند. شما باید یاد بگیرید که انتظارات ملاقات را مدیریت کنید و به کسانی که عملکرد کمتری دارند کمک کنید.

تشخیص شکست های ما از دست آوردهای ما خیلی ساده تر است. این چیزی است که انسان در آن برتری دارد. و بدین معناست که تلاش بیشتری برای تسریع استراتژی صف بندی و سیستم نوبت دهی ما در زمانی که درست کار می کند لازم است.

و ما باید پاداش دادن به خود و کارکنان برای انجام کاری که به خوبی انجام می شود را فراموش کنیم این فرهنگ شرکت های بزرگ با سیستم های نوبت دهی بروز است.
به خاطر داشته باشید کل شبکه کسب و کار مانند دومینو متصل است. برای اینکه یک استراتژی کار موفق شود، هر جنبه دیگر کسب و کار باید قوی باشد. اگر یک دومینو سقوط کند، بقیه نیز به سقوط می کنند.

 استفاده و بهبود استراتژی صف و سیستم نوبت دهی با ابزار مناسب آسان است. دستگاه نوبت دهی باربد است  به کمک شما می آید تا استراتژی صف خود را ارتقا دهید و کارمندانی و مشتریانی شادتر داشته باشید.