بهبود سیستم مدیریت صف

آیا استراتژی مدیریت صف شما بخوبی کار می کند؟
آیا استراتژی مدیریت صف شما بخوبی کار می کند؟
نوامبر 20, 2017
تجزیه و تحلیل اطلاعات دستگاه نوبت دهی
تجزیه و تحلیل اطلاعات دستگاه نوبت دهی
دسامبر 5, 2017
Show all
بهبود سیستم مدیریت صف

بهبود سیستم مدیریت صف

بهبود سیستم مدیریت صف
 اینجا نقطه شروع خودآزمایی ماست: اگر مشتریان در صف برای خدمت در انتظار باشند، به نظر می رسد که استراتژی صف شما کار می کند.

چیزی که بیان شد به نظر ساده است ولی توجه به آن به همین اندازه ساده نیست!

تقریبا 50 درصد از مشتریان با ایستادن در صف احساس نامطلوب و نارضایتی دارند. مشتریانی که احساس نارضایتی دارند نشانه آن است که استراتژی مدیریت صف شما بخوبی کار نمی کند و نیاز به بهبود دارد.

چگونه می توانیم بدانیم که آیا استراتژی صف ما در حال کار است یا نه؟

چه تعداد از مشتریان صف را ترک می کنند؟

برای تعیین اینکه آیا استراتژی مدیریت صف ما کار می کند یا نه، ما باید معیارهای پایه را تحلیل کنیم. این دقیقا همان چیزی است که به نظر می رسد  اندازه گیری ردیابی پای مشتری ما است.

دستگاه نوبت دهی باربد به عنوان بخشی از تحلیل داده های خود نشان می دهد که چه تعداد از مشتریان صف را ترک کرده اند.داده ها به ما نشان می دهند که چه تعداد از مشتریان تصمیم گرفته اند که استراتژی های مدیریت صف انتظار ما کار نمی کنند.

به عنوان مثال، در یک داروخانه دانشگاه، 21٪ از دانش آموزان از انتظار در صف تجربه بدی داشتند و برای جلب رضایت خود به جاهای دیگر رفتند.
با توجه به جمع آوری داده ها از ماه به ماه، کسب و کار می تواند ببینید که آیا استراتژی مدیریت صف خود بهبود یافته، باقی مانده است، یا بدتر شده است. با استفاده از این اطلاعات، آنها می توانند برای بهبود سیستم مدیریت صف خود اقدام کنند.

و اگر روش بهبود یافته مدیریت صف خوب کار کند آن را حفظ کرده ولی تحلیل داده ها را ادامه می دهند.با دستگاه نوبت دهی باربد و استفاده از سیستم گزارش گیری همیشه تحلیل داده های خود را بروز نگه دارید.