سیستم فراخوان نوبت

سیستم فراخوان نوبت بی سیم

سیستم فراخوان نوبت نوعی از سیستم های نوبت دهی باربد میباشد که متناسب با کاربری خاصی اختصاصی سازی و کوچک سازی شده است . در سیستم فراخوان نوبت بر خلاف سیستم نوبت دهی استند صدور بلیط حذف شده است . این سامانه کاملا بی سیم بوده و ارتباط میان اجزاء این سیستم از طریق امواج الکترومغناطیسی برقرار میشود . نصب بسیار سریعی دارد و نیازی به تغییر دکوراسیون محیط ندارد.

قطعات تشکیل دهنده سیستم فراخوان نوبت