سیستم نمایش مرکزی

نمایشگر مرکزی سیستم نوبت دهی باربد

نمایشگر مرکزی سه ردیفه، ساده

  • نمایش 3 شماره آخر فراخوانی شده.
  • نمایش شماره های فراخوانی شده و شماره باجه به صورت لاتین.
  • طراحی در اندازه و طرح های مختلف بر اساس نیاز کارفرما.

 


  1. نمایشگر مرکزی، چهار ردیفه، به همراه متن روان

  • نمایش 3 شماره آخر فراخوانی شده به همراه یک ردیف متن روان تبلیغاتی.
  • نمایش شماره های فراخوانی شده و شماره باجه به صورت فارسی و لاتین.
  • طراحی در اندازه و طرح های مختلف بر اساس نیاز کارفرما.