مجموعه صوتی شامل سِرور صدا (بی سیم)، بلندگوها و آمپلی فایر(درصورت نیاز)

مجموعه صوتی شامل سِرور صدا (بی سیم)، بلندگوها و آمپلی فایر(درصورت نیاز)

دریافت اطلاعات به صورت بی سیم
پایه فلزی مناسب جهت نصب بلندگو ها و دستگاه اعلام صوتی در مکان مناسب.
بلندگوها و آمپلی فایر با کیفیت عالی، بر اساس نیاز محیط
بلند گوها مستقل از کامپیوتر به سیستم صوتی بصورت بی سیم متصل می شوند.

با قابلیت ورودی پخش موزیک(بصورت سفارشی)